Quy trình Xác minh để trở thành Nhà Cung Cấp

 

A. Tiêu chí để trở thành nhà cung cấp chất lượng của Gobooya

 

I. Nhà cung cấp phải có các điều kiện sau:


- Có kiến thức du lịch địa phương.

- Bảo đảm dịch vụ tài xế.

- Cam kết chất lượng phương tiện.

- Thân thiện công nghệ.

- Bảo đảm giá cả minh bạch: km, giờ…

 

II. Nhà cung cấp phải đáp ứng yêu cầu của Gobooyaa:

 

- Cam kết điều khoản - chính sách của Gobooyaa .

- Cam kết tính trung thực trên nền tảng.

- Sử dụng công nghệ: nhận thông báo đơn hàng câu hỏi khách hàng qua email, trả lời nhanh trên nền tảng Gobooyaa. Cam kết dịch vụ khách hàng xuất sắc chất lượng.

 

B. Các giấy tờ để đánh giá và xác minh đối với doanh nghiệp du lịch hoặc vận tải (Bản photo công chứng)

 

- Giấy phép đăng kí kinh doanh.

- Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- CMND/ CCCD/ Passport của chủ doanh nghiệp (người đứng tên giấy phép ĐKKD).

- CMND/ CCCD/ Passport của người đăng ký tài khoản với Gobooyaa.

- Giấy tờ xe (phải cùng tên với chủ doanh nghiệp hoặc CMND, CCCD và passport của người đăng ký tài khoản với Gobooyaa) (3-5 chiếc, nếu nhiều xe mỗi loại xe có thể 1 chiếc)

- Thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp : số tài khoản và tên tài khoản.

 

C. Các bước xác minh tài khoản của nhà cung cấp

 

Bước 1: Đảm bảo nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chí và cam kết các điều khoản, chính sách của Gobooyaa.

 

Bước 2: Đảm bảo nhà cung cấp đưa đủ các giấy tờ như mục B.

 

Bước 3: Gobooyaa sẽ tiến hành quá trình kiểm duyệt và xác minh các giấy tờ từ Nhà Cung Cấp.