LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA GOBOOYAA

 

  1. Đi đầu trong thị trường như một nền tảng cho khách lựa chọn và đặt đa dạng các loại phương tiện riêng.

  2. Có 18 loại phương tiện riêng khác nhau với hơn 200 nhà cung cấp an toàn đã được kiểm duyệt tại 34 thành phố và biển đảo nổi tiếng về du lịch khắp Việt Nam.

  3. Tính năng “Đăng yêu cầu” độc đáo giúp khách hàng đặt phương tiện riêng đáng tin cậy nhanh hơn và rẻ hơn.